суббота, 24 февраля 2018 г.АЛГОРИТМ
ЭТО ТОЧНОЕ И ПОНЯТНОЕ КОНЕЧНОЕ ОПИСАНИЕ
ОБЩЕГО СПОСОБА РЕШЕНИЯ

А. А. Хорошун, генеральный директор ООО «НПКП «Промалгоритм», г. Запорожьесистемы централизованной  смазки

Коротко о нас

     Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное коммерческое предприятие «ПРОМАЛГОРИТМ» (г. Запорожье) было создано 18 июля 2006 года.
     Создание компании стало результатом проделанной большой работы по изучению проблем обеспечения технологических процессов смазочным и гидравлическим оборудованием на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины и других отраслей промышленности.
Подходя к вопросам комплексно и решая комплекс вопросов, нашей компанией была разработана Программа по обеспечению отечественных предприятий качественным и надежным смазочным и гидравлическим оборудованием импортного производства. Она  включает в себя бесплатный аудит исследуемого оборудования нашими специалистами с последующим предоставлением аналитических заключений и рекомендаций по имеющимся проблемам с предложениями их решений  в ближайшей и дальней перспективах.
Декабрь 2017.В толпе у храма раздался громкий крик:
- Братья, я снова могу ходить! Я снова хожу!
- Скажи, как произошло чудо?
- У меня украли машину.
* * *
Автосервис.
Клиент смотрит счет и спрашивает у мастера:
- А что за пункт "Прокатило" - 9 000 руб.?
Мастер:
- Не прокатило! Вычеркиваем...


ОСОБЛИВОСТІ НОВОГО ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ
ЛІФТІВ І КОМПОНЕНТІВ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЛІФТІВ

Папазов В. В., директорТОВ «ТЕСКО», к.т.н., аудитор, експерт технічний
Папазова О. В., заступник директора ТОВ «ТЕСКО», аудитор, м.Київ

Перша редакція Технічного регламенту ліфтів була затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 р. № 465 та розроблена з урахуванням вимог Директиви Ради Європи від 29.06.1995р. № 95/16/ЄС стосовно ліфтів. Регламент поширюється на ліфти і компоненти безпеки для ліфтів. Регламент став чинним з 26.11.2009р., і з цієї дати розпочалося обов'язкове застосування Технічного регламенту ліфтів. Доречи, це був перший технічний регламент України, що базувався на Директиві Ради Європи та став обов’язковим до застосування в Україні.
Нова редакція Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів затверджена Постановою КМУ від 21.06.2017р. №438 та розроблена на основі Директиви 2014/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26.02.2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів. Новий Технічний регламентнабирає чинності 05.01.2018р., з цієї ж дати втрачає чинність попереднійТехнічний регламент, затверджений ПКМУ від 22.04.2009 р. № 465.


Про  введення  Технічного  регламенту  ліфтіві  компонентів  безпеки  для  ліфтів,  розробленого  на  основі  Директиви  2014/33/ЕС  Європейського  парламенту

Горішний С.І.,  Голова Асоціації  ліфтовиків  України,
 м.Київ

В  цій  статті  не  ставиться  завдання  провести  повний  аналіз  передбачуваних  проблем  і  знайти   шлях  їх  вирішення, тим  більше,  що  це  задача  не  тільки  для  ліфтової  спільноти  а  й  для  Державних  органів.   Ми   пропонуємо  шлях  виходу  з  складної  ситуації  , яка  створилася  внаслідок  безсистемного  прийняття  нормативних  документів,  поглянувши  на  проблему  з  середини  при  глибокому  розумінні  її складності.У  відповідності   з  Постановою  КМУ  від  22.04.2009р.  №465 «Про  затвердження  Технічного  регламенту  ліфтів» , до  1.01.2018р.  діє  чинний Технічний  регламент ,  який  базується  на  застосуванні   відповідного   переліку  національних  стандартів,  добровільне  застосування  яких  може  сприйматися   як  доказ  ліфтів  вимогам  Технічного  регламенту  ліфтів.  Перелік  стандартів  був  затверджений  Наказами   Мінекономрозвитку  і  торгівлі          № 1458 від 10.12.2013р.; №1309 від 16.10.2015р.