понедельник, 21 мая 2018 г.


Запрошення
на конференцію «Системні підходи в управлінні безпекою підйомної техніки та пристроїв», Одеса 21-22 червня 2018 року
  Шановні  керівники підприємств та організацій, головні механіки, провідні фахівці виробничих підрозділов, служб стандартизації, охорониі праці та діагностичних лабораторій!
Запрошуємо  Вас  прийняти  участь  у  роботі  конференції . 
   21-22 червня 2018 року , м.   Одеса
В Одесі в червні щорічно протягом 17 років, починаючи з 2001 року, проводиться конференція по підйомним спорудам. Організатори конференції в 2018р. - Науково-технічна асоціація «Підйомні споруди», Підйомно-транспортна академія наук України і ВГО «Асоціація ліфтовиків України»
Чергова конференція «Системні підходи в управлінні безпекою підйомної техніки і обладнання» відбудеться 21-22 червня 2018 р. в Одесі. Конференція є прекрасним майданчиком як обміну досвідом та для презентації продукції і послуг підприємствами, що працюють на українському ринку підйомних споруд, так і для зустрічей керівників цих підприємств.
Тематика конференції включає всі стадії життєвого циклу підйомних споруд, в тому числі:
- оцінку ризиків підйомної техніки, перспективи ризик-орієнтованого підходу, ризик і прибуток. Доповідають Корінь В.Л., головний спеціаліст НТА «Підйомні споруди» та Лайко О.І., д.е.н., с.н.с., ІПРЕЕД НАНУ;
- нові вимоги до стандартизації та нормативно-правового забезпечення підйомної техніки. Інформація від Технічних комітетів стандартизації ТК 16 «Крани, підйомні пристрої і відповідне обладнання» та ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри»;
- щодо проекту Правил з утримання та безпечної експлуатації ліфтів (робоча назва). Інформація надаєтьсяпредставником робочої групи з розроблення;
-  адаптація підприємств до нових «Правил охорони праці під час експлуатації вантажних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», які вступили в дію 10.04.2018. Доповідає представник робочої групи з розроблення Вертійов С.А.
Саме обговорення цих проблем сприятиме усуненню невизначеності щодо нормативно-правового регулювання безпечної експлуатації підйомної техніки суб'єктами господарювання. Для вироблення єдиного бачення усіма зацікавленими сторонами безумовно дуже важливим і ефективним є почути Вашу думку і провідних фахівців вашого підприємства.  відповідальних за експлуатацію, охорону праці та нагляд вантажопідйомної техніки.
Запрошуємо Вас та ваших фахівців прийняти участь в конференції. Тему виступів і ймовірну презентацію продукції і послуг, просимо вказувати в заявці на участь у конференції.
Конференція буде проходити в бізнес-центрі готелю «Вікторія» де виділена квота на поселення учасників, які повинні самостійно бронювати собі місця. Для виключення накладок, краще заздалегідь забронювати номер, обов’язково  вкажіть при цьому свій статус як  учасника конференції.
Голова оргкомітету, професор                                         Андрієнко М.М.

Заявка на участие в конференции 
   «Системные подходы в управлении безопасностью подъемной техники и устройств»
 Одесса, 21-22 июня 2018 г., заезд 20-21 июня
1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________
2. Место работы (полное и сокращенное название организации): ________________________
      __________________________________________________________________________________     
3. Должность: _______________________________________________________________________
4. Адрес для переписки: ______________________________________________________________
5. Телефон: ______________________________факс_______________________________________   
       E-mail:____________________________________________________________________________
6. Тема доклада, выступления, сообщения:_____________________________________________               ____________________________________________________________________________________
7.Презентация продукции и услуг:____________________________________________________
8.Для участия в конференции необходимо:
1) выслать в технический секретариат заполненную заявку по факсу, почтовому или электронному адресу:
ул. Ак. Филатова 1,Одесса 65080 Украина,Тел./факс +38 048 7659385,  -87;
моб.+380989021312 (Березовский  Леонид Абрамович);+380962651121 (Голуб Надежда Николаевна).
2) оплатить оргвзнос за участие в конференции согласно счету.
9. Конференция будет проходить в  комфортабельном отеле «Виктория», имеющим бизнес-центр для проведения на высоком уровне форумов специалистов. Отель  расположен в курортном районе, в непосредственной близости у моря по адресу  Одесса, ул. Генуэзская, 24 А.
10.Бронирование номеров осуществляется самими участниками, с обязательным  указанием участия в конференции,  http://www.victoriya.com.ua, тел. 38(048)7465296, факс 38(048) 7480433.
четверг, 26 апреля 2018 г.

Заявка на участь в конференції
«Системні підходи в управлінні безпекою підйомної техніки та пристроїв»
Одеса, 21-22 червня 2018 г., заїзд 20-21 червня
1. Прізвище, ім’я, по батькові____________________________________________________________
2. Місто роботи (повна та скорочена назва організації): ____________________________________
______________________________________________________________________________________
3. Посада: ____________________________________________________________________________
4. Адреса для переписки: _______________________________________________________________
5. Телефон: _____________________________факс__________________________________________
       E-mail:____________________________________________________________________________
6. Тема докладу, виступу, повідомлення:__________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.Презентація продукції та послуг:______________________________________________________
8.Для участі в конференції необхідно:
1) направити в технічний секретаріат заповнену заявку по факсу, почтовій або електронній адресі:
вул. Ак. Філатова 1,Одеса 65080 Україна,Тел./факс +38 048 7659385,  -87;
E:mail: nta_ps@ukr.net; nandriyenko@ukr.net моб.+380989021312
(Березовський  Леонід Абрамович);+380962651121 (Голуб Надія Миколаївні).
2) сплатити оргвзнос за участь в конференції згідно рахунку.
9. Конференція буде проводитись в комфортабельному готелі «Вікторія», що має бізнес-центр для проведення на високому рівні форуми спеціалістів. Готель розташований в курортному районі, в безпосередній близькості біля моря за адресою: Одеса, вул. Генуезьська, 24 А.
10.Бронювання номерів здійснюється самими учасниками, з обов’язковим зазначенням участі в конференції http://www.victoriya.com.ua, тел. 38(048)7465296, факс 38(048) 7480433.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Постачальник: НТА «Підйомні споруди»
Адреса: 65080, м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 1; Тел/факс :+ 380 48 765 93 85; -87
Розрахунковий рахунок  26004000031522 в АТ "Укрексімбанк" м. Київ, МФО 322313,
код ЄДРПОУ 22474690
 Платник                            
 та його адреса:                   м. Одеса
 

РАХУНОК №  57                   від      18.04. 2018 р.
Найменування
Кількість учасників
Сума,* грн.
Оплата за участь в конференції «Системні підходи в управлінні безпекою підйомної техніки та пристроїв» 
21-22 червня 2018р, м. Одеса

1

3750-00

3750-00

Всього прописом: три тисячі сімсот п’ятдесят  грн. без ПДВ*

Головний бухгалтер                                                            Г.А. ВЕРШИНІНА 
·                     НТА „Підйомні споруди» являється платником єдиного податку 5%.
·                     При відмові від участі в конференції 100% повернення коштів гарантується на протязі п’яти банківських днів з моменту надходження грошової суми на рахунок НТА „Підйомні споруди». Більше п’яти днів сума повертається за мінусом 5%.   Комісійні послуги банка при поверненні грошових надходжень  знімаються з рахунка фірми одержувача.


КОНФЕРЕНЦИЯ     
ПС-119   від   20.04.2018
Керівникам підприємств
Конференція в Одесі
21-22 червня 2018

Шановні колеги!

В Одесі протягом 17 років, починаючи з 2001 року, щорічно проводяться конференції по підйомним спорудам. Організатори конференції Науково - технічна асоціація «Підйомні споруди» та Підйомно-транспортна академія наук України.
Чергова конференція «Системні підходи в управлінні безпекою підйомної техніки та пристроїв» відбудеться 21-22 червня 2018 року в Одесі.
Тематика конференції охоплює:
- всі стадії життєвого циклу підйомних споруд від проектування, виробництва, продажу, монтажу, сервісного обслуговування, експлуатації, обстеження, нагляду, модернізації та ремонту до утилізації;
- оцінку ризиків підйомної техніки та пристроїв;
- нові вимоги до стандартизації та нормативно-правовому забезпеченню підйомної техніки;
- щодо проекту Правил з утримання та безпечної експлуатації ліфтів (робоча назва;
- адаптація підприємств до нових «Правил охорони праці під час експлуатації вантажних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», які вступили в дію 10.04.2018.
На конференцію запрошуються представники організацій та підприємств, працюючих на українському ринку підйомних споруд.
Тему виступів і ймовірних презентацій продукції та послуг, просимо указувати в заявці на участь в конференції.
Конференція буде проходити в комфортабельному готелі «Вікторія», що має бізнес-центр для проведення на високому рівні форумів фахівців. Готель розташований в курортному районі Аркадія на вул. Генуезька, 24А. 
Додаток: 1. Заявка.
                         
З повагою,
Голова правління,
голова оргкомітету, професор                                     Андрієнко М.М.
моб. +380674842355
______________________________________________________________________   
За довідками звертатися до секретаріату конференції: вул. Ак. Філатова, 1, Одеса, 65080; тел/факс: 380 48 765 93 87,(85); nta_ps@ukr.net; nandriyenko@ukr.net;
Березовський Леонід Абрамович, моб.+380989021312; Голуб Надія Миколаївна, моб.+380962651121

суббота, 24 февраля 2018 г.
АЛГОРИТМ
ЭТО ТОЧНОЕ И ПОНЯТНОЕ КОНЕЧНОЕ ОПИСАНИЕ
ОБЩЕГО СПОСОБА РЕШЕНИЯ

А. А. Хорошун, генеральный директор ООО «НПКП «Промалгоритм», г. Запорожьесистемы централизованной  смазки

Коротко о нас

     Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное коммерческое предприятие «ПРОМАЛГОРИТМ» (г. Запорожье) было создано 18 июля 2006 года.
     Создание компании стало результатом проделанной большой работы по изучению проблем обеспечения технологических процессов смазочным и гидравлическим оборудованием на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины и других отраслей промышленности.
Подходя к вопросам комплексно и решая комплекс вопросов, нашей компанией была разработана Программа по обеспечению отечественных предприятий качественным и надежным смазочным и гидравлическим оборудованием импортного производства. Она  включает в себя бесплатный аудит исследуемого оборудования нашими специалистами с последующим предоставлением аналитических заключений и рекомендаций по имеющимся проблемам с предложениями их решений  в ближайшей и дальней перспективах.